Glary Tracks Eraser 5.0.1.117

Glary Tracks Eraser 5.0.1.117

Glarysoft Ltd – 5,3MB – Shareware –
Glary Tracks Eraser is a powerful tool that can help you to secure your privacy. It allows you to erase common Internet and computing tracks, including browser cache, cookies, visited websites, typed URLs, recent documents, index.dat files and more. Glary Tracks Eraser make life much easy by taking care of everything at the click of a button, freeing up wasted hard drive space and removing your past activity records from the PC.

Tổng quan

Glary Tracks Eraser là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Glarysoft Ltd.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 126 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Glary Tracks Eraser là 5.0.1.117 , phát hành vào ngày 09/07/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 19/08/2014. Phiên bản phổ biến nhất là 5.0.1.115 , được sử dụng bởi 50 % trong tất cả các cài đặt.

Glary Tracks Eraser đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 5,3MB.

Glary Tracks Eraser Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Glary Tracks Eraser!

Cài đặt

người sử dụng 126 UpdateStar có Glary Tracks Eraser cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Glarysoft Ltd
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại