Glary Tracks Eraser 5.0.1.240

Glary Tracks Eraser 5.0.1.240

GlarySoft Ltd. – 5,3MB – Freeware
Glary Tracks Eraser là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp bạn đảm bảo sự riêng tư của bạn. Nó cho phép bạn xóa Internet phổ biến và các bài hát máy tính, bao gồm bộ nhớ cache của trình duyệt, cookies, truy cập các trang web, gõ URL, tài liệu gần đây, tập tin index. dat và nhiều hơn nữa. Glary Tracks Eraser làm cho cuộc sống dễ dàng hơn nhiều bằng cách chăm sóc tất cả mọi thứ tại một nút bấm, giải phóng lên không gian ổ cứng lãng phí và loại bỏ các hồ sơ hoạt động trong quá khứ của bạn từ máy PC.

Tổng quan

Glary Tracks Eraser là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi GlarySoft Ltd..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 220 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Glary Tracks Eraser là 5.0.1.240, phát hành vào ngày 26/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 19/08/2014. Phiên bản phổ biến nhất là 5.0.1.196, được sử dụng bởi 43 % trong tất cả các cài đặt.

Glary Tracks Eraser đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 5,3MB.

Glary Tracks Eraser Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Glary Tracks Eraser!

Cài đặt

người sử dụng 220 UpdateStar có Glary Tracks Eraser cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản